Opvoedingsondersteuning

Gezinsbegeleider als opvoedingsondersteuning

Rosemarijn gezinsbegeleiding biedt ambulante jeugdhulp bij complexe opvoedsituaties. Wij zijn gespecialiseerd in autisme, ADHD, opvoeden bij een chronische ziekte en echtscheiding.
Wij bieden reguliere en specialistische begeleiding bijvoorbeeld opvoedondersteuning en zelfredzaamheidstraining. Ook bieden wij behandeling (regulier): sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie (Brain Blocks )en behandeling bij  ontwikkelingsachterstanden. Ik ben gecertificeerd KIES-coach en begeleid kinderen en ouders na een echtscheiding.

Opvoedingsondersteuning jonge kinderen

Kinderen met autisme of ADHD hebben vaak ontwikkelingsproblemen of achterstanden en ze laten soms ongewenst gedrag zien zoals driftbuien. Ouders kunnen dan niets met de standaard opvoedadviezen. Het is belangrijk om op tijd gezinsbegeleiding in te schakelen, om zo snel mogelijk aan een achterstand of opvoedprobleem te werken. Rosemarijn Gezinsbegeleiding kan onder andere met spelbegeleiding al ondersteuning bieden aan kinderen rond de peuterleeftijd. Ik ben gespecialiseerd in werken met kinderen en jongeren van 0-23 jaar.

Opvoedingsondersteuning in het gezin

Rosemarijn Gezinsbegeleiding stelt de ontwikkeling van het kind centraal. Een kind functioneert in een netwerk, waarbinnen het gezin een belangrijke plek inneemt. Met de ouders en andere gezinsleden gaan we daarom samen, voor korte of voor langere tijd, op weg naar herstel en verbetering.

opvoedingsondersteuning jonge kinderen

Aan de slag

Bij veel instellingen komen gezinnen op een wachtlijst terecht. Ik vind het belangrijk om gezinnen die opvoedingsondersteuning nodig hebben zo snel mogelijk te helpen. Het is daarom mijn streven om binnen drie weken met het ondersteuningstraject te starten.

Samenwerkingsverband en certificaten

Ik werk samen met verschillende instanties, zoals jeugdbescherming (William Schrikkergroep), jeugdpsychiatrie (Karakter) en wijkteams. Als gecertificeerd KIES-coach, (Kinderen In EchtscheidingsSituaties) kan ik ouders en kinderen tijdens en na een echtscheiding ondersteunen. Ik bied omgangsbegeleiding, begeleide omgang en ik kan meedenken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen kunnen deelnemen aan een individueel KIES traject of in groepsverband.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@rosemarijngb.nl of bel 06-23305145.